Quen somos

CaixaEscola é unha iniciativa de EDEX, organización sen fins de lucro, independente e profesional, do eido da acción socioeducativa, nada en Bilbao en 1973.

As nosas iniciativas encádranse en dous propósitos principais:

 • Fomentar o desenvolvemento positivo de nenas, nenos e adolescentes.
 • Promover o apoderamento cidadán.

Traballamos en tres áreas fundamentais:

 • Prevención das drogodependencias.
 • Educación para a saúde.
 • Promoción da cultura cidadá.

O noso modelo de intervención basease no desenvolvemento de habilidades para a vida, de acordo coa iniciativa impulsada pola OMS dende 1993 para abordar estas 10 habilidades:

 1. Autocoñecemento
 2. Empatía
 3. Comunicación asertiva
 4. Relacións interpersoais
 5. Toma de decisións
 1. Manexo de problemas e conflitos
 2. Pensamento creativo
 3. Pensamiento crítico
 4. Manexo das emocións e dos sentimentos
 5. Manexo das tensións e do estrés

A plataforma

CaixaEscola é un repositorio que aloxa nun mesmo espazo multilingüe os materiais didácticos dos nosos programas preventivos para a Educación Primaria e a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO).

CaixaEscola facilita así a abordaxe continuada de contidos preventivos desde os 6 ata os 16 anos.

Os materiais incluídos en CaixaEscola:


Preséntanse en diversos formatos (contos, álbums, guías e animacións).


Están dirixidos a educadoras e educadores, a nais e pais, así como a nenas, nenos e adolescentes das idades indicadas.


Son utilizables en todos aqueles espazos formativos que consideren relevante a prevención do abuso de drogas na educación de nenas, nenos e adolescentes.

Educación primaria

Contos para conversarmos

Contos para conversarmos

Programa de educación socioemocional para nenas e nenos de 6-7 anos que cursan o Primeiro Ciclo de Educación Primaria.

Ver programa
A Aventura da Vida

A Aventura da Vida

Programa de educación para a saúde dirixido a nenas e nenos de 8-11 anos que cursan os Ciclos Segundo e Terceiro de Educación Primaria.

Ver programa

Educación secundaria (ESO)

Unplugged

Unplugged

Programa de prevención do abuso de drogas dirixido ao alumnado de 12 a 14 anos que cursa o Primeiro Ciclo da ESO.

Ver programa
Órdago

¡Órdago!

Un programa de prevención educativa do abuso de drogas dirixido a adolescentes de 12 a 16 anos.

Ver programa
Retomemos

Retomemos,
unha proposta para tomar en serio

Programa de prevención do abuso de alcohol dirixido a adolescentes de 14 a 16 anos que cursan o Segundo Ciclo da ESO (e similares).

Ver programa
Retomemos

Retomemos,
unha proposta para cerebrar

Programa de prevención de condutas aditivas dirixido a adolescentes de 14 a 16 anos que cursan o Segundo Ciclo da ESO (e similares).

Ver programa