Auto-respecto

A lume lento

Unha formiga superveloz nunca será máis rápida ca un xabarín lento. Pero lento non quere dicir parvo, nin rápido quere dicir intelixente. Cada quen ten unha velocidade de seu. Ás persoas ocórrelles algo parecido. Algunhas entenden á primeira explicación; outras precisan moitas preguntas para se daren conta. Pero máis preguntas non quere dicir máis parvo, como conta Serxio nesta historia de vacas e herdanzas.

Volver