Manexar a tensión

Perfecto imposible

Por primeira vez na súa vida, Héctor non sabe que responder no seu exame. Ten a folla en branco e está moi angustiado. El, que sempre foi o mellor da clase, non quere defraudar a súa familia e profesores. Decide arriscarse e copiar o exame de Marta para non sacar unha mala nota. Porén, Marta non apoia a súa decisión e debe afrontar as consecuencias.

Volver