Tomar decisións

Digan o que digan

A Serxio non lle importa o que outras persoas poidan dicir acerca del. Desexa participar no obradoiro de cerámica, e acabouse. Os seus amigos critícano por esa decisión, que entenden propia de nenas. Até que se decatan do que as súas mans son capaces de facer.

Volver