Manexar a tensión

Non vou mover un dedo

O mellor e máis saudable descanso é activo, non pasivo. Marta tivo unha semana tremenda e decide non facer ren na fin de semana para poder descansar. Rexeita as invitacións que lle fan e dedícase a durmir e a ver a televisión todo o día. Non quere mover un dedo. Ao rematar a tarde, sente que está máis cansa ca antes. Non facer nada malla máis do que un imaxina.

Volver