Empatía

Vetos

Tres rapaces foxen ante a proximidade da policía. Un deles, que leva un canudo nas súas mans, logra escapar. Para protexelo, os seus amigos dan á policía os datos doutro rapaz que tamén se chama Beto, quen é visitado pola autoridade para que responda pola súa falta. O malentendido entre estes «Betos» permítenos coñecer máis sobre os vetos do consumo desta substancia dentro e fóra do propio país.

Volver