Qui som

CaixaEscola és una iniciativa d’EDEX, organització sense finalitats de lucre, independent i professional, de l’àmbit de l’acció socioeducativa, nascuda a Bilbao l’any 1973.

Les nostres iniciatives s’emmarquen en dos propòsits principals:

 • Fomentar el desenvolupament positiu de xiquetes, xiquets i adolescents.
 • Promoure l’empoderament ciutadà.

Treballem en tres àrees fonamentals:

 • Prevenció de les drogodependències.
 • Educació per a la salut.
 • Promoció de cultura ciutadana.

El nostre model d’intervenció es basa en el desenvolupament d’habilitats per a la vida, d’acord amb la iniciativa impulsada per l’OMS des de 1993 per a l’abordatge d’aquestes 10 habilitats:

 1. Autoconeixement
 2. Empatia
 3. Comunicació assertiva
 4. Relacions interpersonals
 5. Presa de decisions
 1. Maneig de problemes i conflictes
 2. Pensament creatiu
 3. Pensament crític
 4. Maneig d’emocions i sentiments
 5. Maneig de tensions i estrés

La plataforma

CaixaEscola és un repositori que allotja en un mateix espai multilingüe els materials didàctics dels nostres programes preventius per a Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (ESO).

CaixaEscola facilita així l’abordatge continuat de continguts preventius des dels 6 fins als 16 anys.

Els materials inclosos en CaixaEscola:


Es presenten en diversos formats (contes, àlbums, guies i animacions).


Estan dirigits a educadores i educadors, a mares i pares, així com a xiquetes, xiquets i adolescents de les edats indicades.


Són utilitzables en tots aquells espais formatius que consideren rellevant la prevenció de l’abús de drogues en l’educació de xiquetes, xiquets i adolescents.

Educació primària

Contos para conversarmos

Contes per a Conversar

Programa d’educació socioemocional per a xiquetes i xiquets de 6-7 anys que cursen el primer cicle d’Educació Primària.

Vegeu programa
A Aventura da Vida

L’Aventura de la Vida

Programa d’educació per a la salut dirigit a xiquetes i xiquets de 8-11 anys que cursen els cicles segon i tercer d’Educació Primària.

Vegeu programa

ESO

Unplugged

Unplugged

Programa de prevenció de l’abús de drogues dirigit a alumnat de 12 a 14 anys que cursa el primer cicle d’ESO.

Vegeu programa
Órdago

Órdago!

Un programa de prevenció educativa de l’abús de drogues dirigit a adolescents de 12 a 16 anys.

Vegeu programa
Retomemos

Reprenem-ho,
una proposta per a prendre seriosament

Programa de prevenció de l’abús d’alcohol dirigit a adolescents de 14 a 16 anys que cursen el segon cicle d’ESO (i similars).

Vegeu programa
Retomemos

Reprenem-ho,
una proposta per a «cervellar»

Programa de prevenció de conductes addictives dirigit a adolescents de 14 a 16 anys que cursen el segon cicle d’ESO (i similars).

Vegeu programa