Relacionar-se

La cadira buida

Un poc mes enllà de la punta del nas està el món. En el qual passen moltes coses, però no sempre ens n’adonem. A Iolanda, una apendicitis li va fer veure que ella és important per a moltes persones, fins i tot, per a aquelles que mai va imaginar que ho fóra.

Tornar