Consum de tabac

El gust per la vida

Què és el que més li agrada fer en la vida? Quan a Sergi li van fer aquesta pregunta, la resposta no va es va fer esperar: menjar. Però de la mà d’aquesta pregunta en van aparéixer unes quantes més, fins que va arribar l’última: Li agradaria arribar a ser un gran fumador? Sergi no entenia per a què li feien tantes preguntes. Sap vosté quina relació hi pot haver entre menjar i fumar?

Tornar