Activitat física i descans

Les estreles

Per a brillar amb llum pròpia només fa falta encendre les ganes i obrir el teló. Així ho van fer els protagonistes de la història. Van espantar l’avorriment, també es van donar conte que la diversió és qüestió d’imaginació.

Tornar