Maneig de problemes i conflictes

Els lavabos trencats

Hi ha moltes coses que fan mala olor en la vida, com la peresa o el conformisme. Però n’hi ha d’altres que tenen molt bona olor, com el que es va generar al voltant de Iolanda el dia en què va fer valdre el dret de totes les persones del col•legi a tindre banys nets a l’escola.

Tornar