ESO

Órdago! Afrontar el desafiament de les drogues

Un programa de prevenció educativa de l’abús de drogues dirigit a adolescents de 12 a 16 anys. Promou el desenvolupament d'habilitats per a la vida, amb una proposta de continguts que pretén estimular aprenentatges significatius al voltant de la presència social i cultural de les drogues.


Guies

Es disposen dos Guies per a les persones que dinamitzen les sessions. Cada Guia inclou dos nivells, i en cada nivell es proposen 8 sessions. En total, 32 sessions per a ser dinamitzades per educadores i educadors en sessions de 50 minuts.

Quaderns

Quatre Quaderns de 14 pàgines i 8 sessions, per als quatre nivells als quals es dirigeix ÓRDAGO! En cada nivell, cada adolescent participant rep el seu quadern específic.