Empatia

Vetos

Tres xics fugen davant la proximitat de la policia. Un d’ells, que porta un porro a les mans, aconsegueix escapar. Per a protegir-lo, els seus amics donen a la policia les dades d’un altre jove que també li diuen Beto, el qual visita l’autoritat perquè responga per la seua falta. El malentés entre aquests “Betos” ens permet conéixer més sobre els vetos del consum d’aquesta substància dins i fora del seu propi país.

Tornar