ESO

Reprenem-ho, una proposta per a «cervellar»

Programa de prevenció de conductes addictives dirigit a adolescents de 14 a 16 anys que cursen el segon cicle d’ESO (i similars). Promou el desenvolupament de les 10 habilitats per a la vida com a recursos preventius respecte a les conductes addictives.

Aquests continguts donen peu a una bateria d’activitats, per a la dinamització de les quals presenta tres eines:

Guia del professorat

Presenta el programa estructurat en 10 continguts, un per cadascuna de les 10 habilitats per a la vida, i proposa la dinamització de 20 activitats, una per a conéixer l’habilitat específica de cada Sessió i una altra per a abordar el contingut concret de la Sessió.

Link a la guia

Bloc

Recurs dissenyat per a personalitzar els aprenentatges realitzats en relació amb cadascun dels 10 continguts específics del programa.

Link a la bloc

Animacions

10 animacions d’aproximadament 3 minuts, una per habilitat, cadascuna de les quals presenta un dels continguts específics a abordar. És l’element disparador del treball educatiu.

10 animacions

Com si res

Autoconeixement


Veure animació

Vetos

Empatia


Veure animació

Vull ser feliç

Comunicació assertiva


Veure animació

Sembla veritat

Relacions interpersonals


Veure animació

YoTeVí

Presa de decisions


Veure animació

Prova

Maneig de problemes i conflictes


Veure animació

Del principi al final

Pensament creatiu


Veure animació

El zoo-drògic

Pensament crític


Veure animació

Amors ebris

Maneig d’emocions i sentiments


Veure animació

Quins descans!

Maneig de tensions i estrés


Veure animació