ESO

Reprenem-ho, una proposta per a prendre seriosament

Programa de prevenció de l’abús d’alcohol dirigit a adolescents de 14 a 16 anys que cursen el segon cicle d’ESO (i similars). Promou el desenvolupament de les 10 habilitats per a la vida com a recursos preventius respecte a l’alcohol.

Aquests continguts donen peu a una bateria d’activitats, per a la dinamització de les quals presenta tres eines:

Guia del professorat

Presenta el programa estructurat en 10 continguts, un per cadascuna de les 10 habilitats per a la vida, i proposa la dinamització de 20 activitats, una per a conéixer l’habilitat específica de cada Sessió i una altra per a abordar el contingut concret de la Sessió.

Link a la guia

Bloc

Recurs dissenyat per a personalitzar els aprenentatges realitzats en relació amb cadascun dels 10 continguts específics del programa.

Link a la bloc

Animacions

10 animacions d’aproximadament 3 minuts, una per habilitat, cadascuna de les quals presenta un dels continguts específics a abordar. És l’element disparador del treball educatiu.

10 animacions

Molt de gust!

Autoconeixement


Veure animació

Deixa’m les orelles

Empatia


Veure animació

Sense embuts

Comunicació assertiva


Veure animació

Pinta bé

Relacions interpersonals


Veure animació

Massa dubtes perjudiquen la salut

Presa de decisions


Veure animació

Amb quin múscul?

Maneig de problemes i conflictes


Veure animació

La resiquè...?

Pensament creatiu


Veure animació

Només sé que no sé res

Pensament crític


Veure animació

Amors ebris

Maneig d’emocions i sentiments


Veure animació

La barbacoa

Maneig de tensions i estrés


Veure animació