ESO

Unplugged

Programa de prevenció de l’abús de drogues dirigit a alumnat de 12 a 14 anys que cursa el primer cicle d’ESO.

Per a afrontar les influències socials que afavoreixen el consum adolescent de drogues presenta continguts en tres àrees:

 • Habilitats per a la vida.

 • Informació sobre les drogues.

 • Qüestionament de la percepció normativa.


Aquests continguts comporten 12 sessions, per a la dinamització de les quals presenta tres eines:

Manual del professorat

Presenta el programa, el seu model teòric i el desenvolupament pautat de les 12 sessions.

Link al Manual

Quadern de treball

Recurs dissenyat per a personalitzar els aprenentatges que es fan en cada sessió..

Link al Quadern

Paquet de fitxes

Col•lecció de 34 fitxes a utilitzar en la Sessió 9 per a explorar informació bàsica sobre les drogues més habituals.

Link al Paquet de fitxes

InfoDrogApp

Aplicació que completa la informació oferida en el Paquet de fitxes, amb un estil lúdic.

Link a InfoDrogApp

Les 12 sessions:

 1. Què és Unplugged?
  Informació i actituds
 2. Dins o fora del grup
  Habilitats interpersonals
 3. Alcohol: riscos i protecció
  Informació i actituds
 4. Serà com tu creus?
  Habilitats intrapersonals
 5. Què podem esperar del tabac?
  Informació i actituds
 6. Amb veu pròpia
  Habilitats intrapersonals
 1. Afirmar-se davant la pressió
  Habilidades interpersoais
 2. A escena!
  Habilidades intrapersoais
 3. Saber més, arriscar menys
  Información e actitudes
 4. Estratègies per a afrontar dificultats
  Habilidades intrapersoais
 5. Resoldre problemes i prendre decisions
  Habilidades interpersoais
 6. Establir objectius
  Habilidades interpersoais